dimecres, 4 de juliol de 2018LA BIBLIOTECA DE L’ATENEU

Moble que custodia la  nostra humil biblioteca


A l’Ateneu hi tenim una biblioteca amb llibres antics i molt deteriorats. Pràcticament no s’havia actualitzat des dels anys de la seva fundació, quan un dels càrrecs de la Junta era el de bibliotecari. En aquells temps, la biblioteca de l’Ateneu era l’única biblioteca de la Colònia (i del poble) i suposem que devia estar a disposició dels socis, tot i que podria ser que s’hagués de llegir dins  dels espais de l’Ateneu, ja que en general es tractava de llibres de gran tamany, estil enciclopèdia.

Col·lecció de la revista La ilustración española, amb  multitud d'il·lustracions a pàgina sencera


Un dels propòsits de la nostra Junta va ser ampliar el fons de la biblioteca, però de seguida ens vam adonar que no podíem suplir de cap manera la funció que realitza la biblioteca municipal. Primerament perquè no és la nostra funció, i després perquè no disposem de cabals ni mitjans de control suficients per a fer-ho.

Llibre escrit per Joan Güell, pare del fundador de la Colònia Güell

Però el que sí que podíem fer era especialitzar-nos en una mena de llibres que potser no tenien a la biblioteca municipal, els llibres d’autors de la Colònia Güell, de temàtica de la Colònia Güell i també de temàtica actual, sobretot la generada pels intensos anys en que hem viscut l’anomenat Procès.

El llibre de fotos que mostra les mobilitzacions pel referèndum

Així doncs, per cessió i per compra hem fet un modest recull que han passat a formar part del fons de la societat. Les cessions les han efectuat, en alguns casos, els propis autors, i en d’altres l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i de Santa Coloma de Cervelló.

Francesc Baiget  ens ha cedit diversos llibres seus

Ens vam adonar que no disposàvem de cap inventari i vam creure que era essencial tenir-lo. Per això vam confeccionar la llista de títols, autors, editorials i característiques de tamany i enquadernació. L’espai del nostre blog no permet relacionar-ho totalment, però sí que podem fer una llista de títols i d’autors,

Un dels llibres cedits per Josep Padró

Volem remarcar que alguns d’aquest llibres són veritables joies pels amants de la lectura, dels llibres i de la història. N’hi ha que són un recull de fascicles enquadernats de finals del segle XIX, amb el valor que pressuposa per les temàtiques, anuncis, dibuixos i fotografies d’aquells temps. N’hi ha amb dibuixos a pàgina sencera (anteriors a l’us generalitzat de la fotografia) en blanc i negre i també en color. Hi ha llibres d’un gran valor descriptiu, com la història dels carrers de Barcelona de Víctor Balaguer, anterior al que va confeccionar anys més tard el folklorista  Joan Amades. La llàstima és que la majoria estan molt deteriorats degut als períodes d’abandonament que hem patit.

Interior del recull de revistes La Esfera


I per acabar, publiquem aquesta llista per a constància del patrimoni i per utilitat dels nostres socis. Veureu que està relacionada per ordre alfabètic de títols i sense tenir en compte ni l’article ni la preposició inicial.  

L'ABC DES ECHECS  de Numa Preti
L'amor venia en taxi de Rafael Anglada
L'Anuari Aquí 1996 de Carles Navales
L'ARCH DE SANT MARTÍ de Diversos autors
L'ATENEU UNIÓ i el Moviment Cultural de la Colònia Güell (1892-1992)
de Josep Padró i Margó
Barcelona - Carnaval 1916 - del 2 al 7 de març de catàleg festes
BARCELONA Sociedad Atracción de Forasteros  de Sindicat Iniciatives
Cartas a un ascéptico en materia de religión - 1853 de Jaume Balmes
Cine a la carta d' Helena Ulldemolins
Clericlarium de Francesc Baiget i Elias
COLÒNIA GÜELL de Josep Padró i Margó
LA COLÒNIA GÜELL - MODERNISME I HISTÒRIA de Josep Padró, Josep Comelles i altres
Los colores de anilina y su aplicación - 1902 de Badische Anilin- & Soda Fabrik
CUENTOS NUEVOS de Octavio Velasco del Real
Delenda est Hispania de Albert Pont
Derecho administrativo  1880 de Francisco Freixa y Clariana
Derecho administrativo - Freixa volum 1879 
de Francisco Freixa y Clariana
Derecho administrativo - Freixa Volum de 1881. 
de Francisco Freixa y Clariana
Derecho administrativo Vigente en España - 1870 
de Francisco Freixa y Clariana
Derecho administrativo Vigente en España.  1871. Apéndice 1 
de Francisco Freixa y Clariana
Derecho administrativo Vigente en España. - 1878. Apéndice General 
de Arturo Corbella
DICCIONARI CATALÀ-CASTELLÀ-FRANCÈS - PAL·LAS - 1887
de E. Vallès
Diccionari Europeu - Avui - Fascicles de Lluïsa Esteve Boada i altres
Diccionario Enciclopedico Abreviado Espasa-Calpe 1932 Tomo I  A-EURIP 
Diccionario Enciclopedico Abreviado Espasa-Calpe 1932 Tomo II EURIS-PO 
Diccionario Enciclopedico Abreviado Espasa-Calpe 1932 Tomo III  POIL-ZYZ   
Diccionario Industrial (Artes y oficios de Europa y mérica)  Tomo I ABA - AZU de C.Camps y Armet
Diccionario Industrial (Artes y oficios de Europa y mérica)  Tomo II BAD - DUC de C.Camps y Armet
Diccionario Industrial (Artes y oficios de Europa y mérica)  Tomo III  EBA - GUT de C.Camps y Armet
Diccionario Industrial (Artes y oficios de Europa y mérica)  Tomo IV  HAB - LLA de C.Camps y Armet
Diccionario Industrial (Artes y oficios de Europa y mérica)  Tomo V MAD - SUL de C.Camps y Armet
Diccionario Industrial (Artes y oficios de Europa y mérica)  Tomo VI TAB - ZOO de C.Camps y Armet
DICCIONARIO MERCANTIL INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - Volum I de Imprenta de D. Agustin Gaspar.
DICCIONARIO MERCANTIL INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - Volum II de Imprenta de D. Agustin Gaspar.
DICCIONARIO MERCANTIL INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - Volum III de Imprenta de D. Agustin Gaspar.
DICCIONARIO MERCANTIL INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - Volum IV de Imprenta de D. Agustin Gaspar.
Diccionario Popular Español de la Lengua española - Tomo  ii. 1886 B - CAZ de Luis P. de Ramon
Diccionario Popular Español de la Lengua española - Tomo I. 1885  A - AZZ de Luis P. de Ramon
Diccionario Popular Español de la Lengua española - Tomo III. 1887 CEA - DZU de Luis P. de Ramon
Diccionario Popular Español de la Lengua española - Tomo IV. 1887  E - HYT de Luis P. de Ramon
Diccionario Popular Español de la Lengua española - Tomo V. 1888  I - NYS  de Luis P. de Ramon
Diccionario Popular Español de la Lengua española - Tomo VI. 1889  O - ZWI  de Luis P. de Ramon
DIES QUE DURARAN ANYS de Jordi Borràs
DON QUIJOTE DE LA MANCHA Volum - Edició 1887 de M Cervantes
DON QUIJOTE DE LA MANCHA Volum - Edició 1894 de M Cervantes
EL BAIX LLOBREGAT. Història i actualitat ambiental d'un riu 
de Fundació Agbar
ELS TESTAMENTS DE SANT BOI (segles XIV - XV) de Jaume Codina
ENCICLOPÈDIA MODERNA CATALANA - Volum A-C de Joseph Fiter
ENCICLOPÈDIA MODERNA CATALANA - Volum D-K de Joseph Fiter
ENCICLOPÈDIA MODERNA CATALANA - Volum L-F de Joseph Fiter
ENCICLOPÈDIA MODERNA CATALANA - Volum Q-T de Joseph Fiter
ENCICLOPÈDIA MODERNA CATALANA - Volum U-Z de Joseph Fiter
ÉS L'HORA DELS ADÉUS de Xavier Sala Martín
ESCRITOS ECONÓMICOS de Juan Güell y Ferrer
Escritos Políticos de Jaime Balmes - 1847 de Jaume Balmes
La Esfera I   Recull de revistes Del 2-1-1915 al 26-6-1915 de Fotografies i dibuixos
La Esfera II   Recull de revistes del 1-7-1916 al 30-12-1916 de Fotografies i dibuixos
ESTIC ESTUPENDA de Raquel Ulldemolins
GAUDÍ I L'SPAL de Diputació Barcelona
La geografia Universal. Descripción de todas las partes del mundo.  Tomo I - 1853 de Malte-Brun
La geografia Universal. Descripción de todas las partes del mundo.  Tomo II - 1853 de Malte-Brun
La geografia Universal. Descripción de todas las partes del mundo.  Tomo III - 1853 de Malte-Brun
GRAMÀTICA RAHONADA DE LA LLENGUA INTERNACIONA ESPERANTO de F.Pujulà y Vallès
EL GRAN ALEIX, de Joan Puig i Ferreter
ELS GÜELL de Andreu Farràs
LA GUERRA CIVIL y de los partidos LIBERAL Y CARLISTA Tomo I de Antonio Pirala
LA GUERRA CIVIL y de los partidos LIBERAL Y CARLISTA Tomo II de Antonio Pirala
LA GUERRA CIVIL y de los partidos LIBERAL Y CARLISTA Tomo III de Antonio Pirala
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 30 fulls del Tomo XIX de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tapes del Tomo IV de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo II  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo III  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo IX  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo V  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo VI de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo VII  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo VIII  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo X  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo XII  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE CATALUÑA 1885 Tomo XVIII  de Víctor Balaguer
HISTÒRIA DE COSTA RICA de De Francisco Montero Barrantes
Historia de los franceses (desde los galos hasta 1789) 1853 de Teófilo Lavallée
HISTÒRIA DE SANT BOI DE LLOBREGAT de Maria Lladó Barreda  i altres
Historia del Consulado y del Imperio - 1853 de M.A.Thiers
HISTORIA DEL PROGRESO EN EL SIGLO XIX  de Octavio Velasco del Real
La Il·lustració catalana 1892 Del 15-1-1892 al 31-12-1892 de Recull de revistes mensuals
La Ilustración española y americana 1892 - 1º del 8-1-1892  
La Ilustración española y americana 1892 - 2º del 8-7-1892  
La Ilustración española y americana 1893 - 1º del 8-1-1893
La Ilustración española y americana 1893 - 2º del 8-1-1893 
La Ilustración española y americana 1894 - 1º del 8-1-1894
La Ilustración española y americana 1894 - 2º del 8-7-1894
La Ilustración española y americana 1895 - 1º del 8-1-1895 
La Ilustración española y americana 1895 - 2º del 8-7-1895
Imatges de Catalunya de Imatges - Fotografies
Institut d'Apicultura de C i V Corominas Prats
JOAQUIM FOLGUERA. CAPS DE PAPER de Joaquim Folguera
JOSEP ANSELM CLAVÉ de Jaume Carbonell i Guberna
LA LLETRA VERMELLA, de N. Hawthorne de Nathaniel Hawtorne
LA MUJER EN LA HUMANIDAD  de Octavio Velasco del Real
La Setmana Tràgica i el seu context en el Baix Llobregat 
de Xavier Calderé i altres
LAS CALLES DE BARCELONA Tomo segundo de Víctor Balaguer
LAS CALLES DE BARCELONA Tomo tercero de Víctor Balaguer
Les flors dels ametllers de Farners Casas i Fontcuberta
Llibre de politiqueses i curiositats, Memòries de Pau Porcet  
de Jaume Codina
Maniobres de Francesc Baiget i Elias
Un marit per a la meva dona de Nicasi Camps i Pinós
Memòria carreteres i camins veïnals de Diputació Barcelona
Memòries 1980-1993 de Jordi Pujol
29 MUNICIPIS I UN RIU - Baix Llobregat de Anna Maria Moix
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 112 1908
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 114 1908
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 123 1909
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 126 1909
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 127 1909
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 128 1909
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 131 1909
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 132 1909
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 73 1906
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 74 1906
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr. 98 1907
de Salvador Canals
Nuestro Tiempo - Revista quinzenal. Nr.105 1907
de Salvador Canals
Papallones en cambres d'hivern de Gabriel Boloix i Torres
Parla Gaudí de Arquebisbat Barcelona
PATRIA de J.Pous i Pagès
Petit costumari de Francesc Baiget i Elias
Dels Pomells de Joventut a la col·lectivització obrera
de Josep Padró i Margó
PROBLEMES D'ESCACS de per J. Pin i Soler
¿Quiere V Aprender Esperanto? de J.Bremon Masgrau
La Renaixensa 1895 de Folletí de La Renaixensa
A Sant Boi de Llobregat (segles XIV-XVII) de Jaume Codina
Santa Coloma a la Catalunya mil·lenària de Ajuntaments Stes Colomes
Santa Coloma als comptats catalans de Jaume P. Sayrach
Santa Coloma de Cervelló de Josep Padró i Joan Riquelme
STAT CORAL ARTESANS AGRUP CORAL INTIMITAT 1897-1997
de Enric Caragí i Morera
Suma Artis - Historia General del Arte 1931 Vol I de José Pijoan
Suma Artis - Historia General del Arte 1931 Vol II de José Pijoan
Suma Artis - Historia General del Arte 1931 Vol III de José Pijoan
Suma Artis - Historia General del Arte 1931 Vol IV de José Pijoan
VIAJE POR LA AMÉRICA  de Octavio Velasco del Real
VOCABULARI CATALA-ESPERANTO de Pujolà y Vallès
VORTARO ESPERANTO-CATALUNA de Pujolà y Vallès
La voz de una madre de Dolores del Pozo


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada