divendres, 3 de juliol de 2009

REUNIÓ DE JUNTA

A la reunió de Junta del passat primer de juliol vam parlar majoritàriament de dos temes,
El primer va ser valorar els diversos actes de la recent acabada Festa Major. Tots vam coincidir en que ha sigut una meravellosa Festa Major en la que no s'ha notat la rebaixa de la subvenció per part de l'Ajuntament. Vam constatar una gran participació i assistència de gent, començant pel sopar al carrer, i seguint pels geganters, per les sardanes, pel concurs de truites, per la ballada de l'esbart de Torrelles, per la marató de country, pel sopar de la Penya Barcelonista, etc. Vam acordar que anem pel bon camí i, potser, que s'haurien d'introduir algunes variacions. Potser és excessiu que la Festa duri tres caps de setmana i caldria reduir el nombre d'actes per encabir-los en dos caps de setmana. També ens va semblar que hauríem d'aconseguir que l'Ajuntament s'involucrés més a l'hora de facilitar infraestructures o instalacions. Creiem que no és admissible que alguns actes s'hagin de proveir del corrent elèctric de l'Ateneu i que correspon a la xarxa pública donar aquest servei. També hauria de subministrar taules i cadires suficients i no delegar en l'Ateneu i en Sant Lluís les segures mancances. Tampoc és correcte responsabilitzar una persona aliena a l'Ajuntament per a realitzar totes les instalacions necessàries per al funcionament dels actes. Per a donar acta d'aquestes incidències s'ha delegat en les persones que assiteixin a la propera reunió amb l'Ajutament, perquè en facin constància.
Malgrat aquestes mancances, que sempre n'hi ha i és saludable pretendre esmenar-les, la valoració de la festa ha sigut altament positiva i considerem que ha sigut una de les millors festes majors dels darrers anys.
L'altra punt important va ser la conferència d'aquest proper diumenge, en la que es tractarà el tema de Els Estils de Vida i la Sostenibilitat Ecològica. Ens preocupa la possible poca assitència ja que es desproporcionat si tenim en compte la categoria intelectual dels conferenciants que han passat per l'Ateneu en aquest cicle. Comprenem que cadascú té unes obligacions, unes preferències i unes inquietuts concretes i que no podem pretendre que s'hi assiteixi per obligació. Però això no treu que manifestem la nostra satisfacció per una àssistència raonablement nombrosa. En aquesta conferència estrenarem projector i pantalla que donarà suport a futurs actes.
Vam tractar de dues entrevistes que tindrem, una amb Juguem Tots i l'altre amb l'escola de música Sifasol, en les que tractarem possibles utilitzacions de les instalacions de l'Ateneu. Vam valorar que nosaltres, en tan que Junta d'una entitat, estem obligats a vetllar pels nostres representats i, encara que a vegades actuaríem personalment d'una manera determinada, si parlem com a Junta estem obligats a assumir uns interessos concrets. Tot i això, creiem que està sobradament demostrat que sempre hem tingut present les conveniències de la Colònia, com a poble, i hem posat l'Ateneu al servei dels nostres veïns. Hem d'equilibrar doncs les dues vessants i amb aquest esperit acudirem a les entrevistes.
L'istiu és el temps d'hivernació de les entitats i, és possible que, si cap urgència ho impedeix, no hi hagi cap reunió de Junta fins a primers de setembre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada