diumenge, 4 de desembre de 2011

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS.


Avui, diumenge 4 de desembre de 2011, a les dotze del migdia s’ha celebrat l’Assemblea anual de socis de l’Ateneu.

S’ha fet una exposició de les activitats que es fan a l’Entitat i de la voluntat de seguir sient la casa del poble, on s’hi facin les festes i els actes populars; manifestem també que seguirem col·laborant i cedint les sales i saletes a les entitats i associacions de la Colònia; exposem el fet que durant el darrer any i l’actual hem seguit mantenint i millorant l’estat de les instalacions; i en aquest punt de la primera intervenció, els recordem l’oportunitat d’incorporar-se, aquells qui ho desitgin, a la Junta.

Es llegeig l’acta de l’anterior assemblea i s’aprova.

Es passa compte de l’economia de l’any dos mil deu i s’aprova.

Es proposa el pressupost d’enguany i també s’aprova.

Expliquem les obres que s’han realitzat desde la darrera assemblea, especialment la rehabilitació de la façana de la Sala del Teatre, la del Pati, i les portes d’entrada.

Expliquem el projecte d’obres per l’any vinent, concretament la sonorització de la Sala del teatre i la instalació d’aire acondicionat. També el recanvi o rehabilitació de les reixes del pati. També la recolocació del nom del teatre “Teatre Fontova” i l’any de la seva fundació “1892” tal com figurava abans de les obres. I finalment el repintat de la sala.

Es comunica el dispositiu a motor que hem hem instalat per obrir i abaixar el teló de l’escenari.

Es comunica que d’acord amb la voluntat d’enriquir la biblioteca de l’Entitat amb llibres que tractin de la Colònia o d’autors de la Colònia, hem aconseguit una sèrie de llibres nous, la majoria dels quals cedits per l’Ajuntament de Sant Boi.

Es proposa la intenció de declarar Socis Honorífics a tots els socis que cumpleixin setanta-cinc anys d’edat. Expliquem que enguany n’hi ha quaranta que cumpleixen aquesta condició i que en els propers anys hi haurà un augment insignificant de cara a la possible reducció de la recaptació pel concepte de cuotes. I s’aprova.

En els precs i preguntes, els socis fan diverses propostes, com per exemple que a la biblioteca també hi afegim vídeos de la mateixa temàtica relacionada amb la Colònia. També que comprem un aparell de televisió i un lector de cedés per a visionar aquest material. També que fem zona Wi-fi el bar de l’Ateneu. També que fem una catalogació dels rotlles de pianola que tenim guardats. I ho recollim per a treballar-hi durant l’any vinent.

La Junta hem agrait sincerament l’assistència dels socis i hem donat per acabada l’assemblea quan faltava poc per les dues del migdia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada